Права людини

Національна асоціація захисту прав громадян стежить за дотримання прав людини в Одеській області.

Відповідно до Європейської конвенції Права людини – це невід’ємні права кожної людини, незалежно від його національності, місця проживання, статі, етнічної приналежності, кольору шкіри, релігії, мови або будь-яких інших ознак. Всі люди в рівній мірі мають у своєму розпорядженні правами людини, виключаючи будь-якого роду дискримінацію.

Всі люди рівні перед законом і судом. Рівність прав і свобод означає, що їх наявність і об’єм не залежать від статі, раси, національності, мови, майнового стану, посади, місця проживання та ставлення до релігії.

Держава гарантує судовий захист прав і свобод. Як відомо, судовий спосіб захисту вважається найбільш демократичним.